Rozwiązywanie konfliktów w zespole pracowniczym w branży HoReCa z wykorzystaniem elementów i narzędzi stosowanych w komunikacji interpersonalnej.

 

 

Dzień 1: Wprowadzenie do konfliktów

 

1.    Co to jest konflikt – definicja:

        ·      Omówienie podstawowej definicji konfliktu w kontekście pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej.

        ·      Przykłady sytuacji konfliktowych.

2.    Emocje w konflikcie:

        ·      Analiza roli emocji w sytuacjach konfliktowych w kontekście świadczenia usług i opieki nad gośćmi w branży HoReCa.

        ·      Wypracowanie strategii zarządzania własnymi emocjami w trudnych sytuacjach.

3.     Zachowania społeczne i typy osobowości w konfliktach:

        ·      Identyfikacja różnych zachowań społecznych wpływających na konflikty w zespole pracowniczym.

        ·      Poznanie podstawowych typów osobowości i ich wpływu na dynamikę konfliktów.

4.     Rodzaje konfliktów i ich specyfika:

        ·      Klasyfikacja konfliktów występujących w branży HoReCa.

        ·      Omówienie specyfiki każdego rodzaju konfliktu i potencjalnych konsekwencji.

5.     Techniki komunikacyjne w sytuacjach konfliktowych:

        ·      Przedstawienie skutecznych technik komunikacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów.

        ·      Warsztaty praktyczne z zastosowania technik komunikacyjnych w różnych scenariuszach konfliktowych.

 

 

Dzień 2: Skuteczne rozwiązywanie konfliktów (8 godzin)

 

1.     Analiza konfliktu:

        ·      Nauka systematycznej analizy sytuacji konfliktowej, uwzględniającej kontekst branżowy.

        ·      Ćwiczenia praktyczne z identyfikacji przyczyn i skutków konfliktu.

2.     Rodzaje zachowań w sytuacjach konfliktowych:

        ·      Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania różnych zachowań w sytuacjach konfliktowych.

        ·      Warsztaty praktyczne z reakcji na różne scenariusze konfliktowe.

3.     Stopnie eskalacji konfliktu:

        ·      Analiza stopni eskalacji konfliktu i odpowiednie reakcje w zależności od zaawansowania sytuacji.

        ·      Studia przypadków, w których konflikty przeszły przez różne etapy eskalacji.

4.     Style rozwiązywania konfliktu Thomasa-Kilmanna:

        ·      Wyjaśnienie różnych stylów rozwiązywania konfliktów i ich zastosowanie w praktyce.

        ·      Ćwiczenia grupowe z identyfikacji i rozwijania własnych stylów.

5.    Podsumowanie:

        ·      Podsumowanie kluczowych punktów z szkolenia.

        ·      Otwarta dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników.

        ·      Ocena postępów i przygotowanie do dalszej praktyki.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/na i chcesz dowiedzieć się więcej lub chcesz omówić indywidualny program szkolenia - skontaktuj się z nami
1200

GODZIN KURSÓW
I SZKOLEŃ

300

UKOŃCZONYCH
SZKOLEŃ

206

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.