Zarządzanie efektywnością placówki medycznej

 

 

          Dzień 1    Wprowadzenie do efektywnego zarządzania w ochronie zdrowia i doskonalenie procesów w placówce medycznej

 

     1.    Wyzwania i trendy w sektorze zdrowia:

            •      analiza dynamicznych zmian i trendów w systemie ochrony zdrowia;

            •      identyfikacja kluczowych wyzwań dla placówek medycznych.

     2.    Model EFQM w kontekście placówek medycznych:

            •      omówienie modelu EFQM (European Foundation for Quality Management);

            •      adaptacja modelu do specyfiki placówek medycznych.

     3.    Kultura organizacyjna a efektywność:

            •      rola kultury organizacyjnej w osiąganiu celów efektywności;

            •      budowanie zdrowej kultury pracy w placówce medycznej.

     4.    Mapowanie procesów w ochronie zdrowia:

            •      techniki mapowania procesów w kontekście placówek medycznych;

            •      identyfikacja kluczowych procesów wpływających na efektywność.

     5.    Lean Management w służbie zdrowia:

            •      wprowadzenie do koncepcji Lean Management w placówkach medycznych;

            •      zastosowanie narzędzi Lean do optymalizacji procesów.

     6.    Technologie informatyczne w doskonaleniu procesów:

            •      wykorzystanie systemów informatycznych do usprawnienia pracy;

            •      analiza korzyści z zastosowania nowoczesnych technologii.

 

          Dzień 2    Zarządzanie zasobami ludzkimi dla efektywności oraz zarządzanie ryzykiem i jakością w ochronie zdrowia

 

     1.    Selekcja, szkolenia i motywacja personelu medycznego:

            •      strategie rekrutacji i selekcji pracowników;

            •      planowanie i realizacja skutecznych programów szkoleniowych.

     2.    Zarządzanie wydajnością personelu medycznego:

            •      rozwój systemów oceny pracowników w ochronie zdrowia;

            •      praktyczne metody motywowania personelu medycznego.

     3.    Rozwój kwalifikacji i edukacja ustawiczna w sektorze zdrowia:

            •      programy rozwoju kariery w placówkach medycznych;

            •      wprowadzenie do efektywnych systemów edukacji ustawicznej.

     4.    Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej:

            •      identyfikacja i ocena ryzyka w sektorze zdrowia;

            •      planowanie działań prewencyjnych i reakcyjnych.

     5.    Systemy zapewnienia jakości w ochronie zdrowia:

            •      standardy jakości w placówkach medycznych;

            •      audyt jakości jako narzędzie doskonalenia.

     6.    Etyka i zgodność w praktyce medycznej:

           •      wprowadzenie do etycznych wyzwań w środowisku medycznym;

           •      zagadnienia związane z zgodnością praktyk medycznych.

 

          Dzień 3   Planowanie strategiczne i innowacje w placówce medycznej

 

     1.    Analiza SWOT i planowanie strategiczne:

           •      wykorzystanie analizy SWOT w planowaniu strategicznym;

           •      koncepcje i strategie rozwoju placówki medycznej.

     2.    Innowacje medyczne i technologiczne:

           •      aktualne trendy w innowacjach medycznych;

           •      implementacja nowoczesnych rozwiązań w placówkach medycznych.

     3.    Praktyczne aspekty planowania strategicznego:

           •      warsztaty planowania strategicznego dla placówek medycznych;

           •      przygotowanie do wdrożenia zdobytej wiedzy w praktyce.

 

          Dodatkowe Elementy:

           ·      Panel dyskusyjny z ekspertami zdrowia. Interaktywna sesja z udziałem doświadczonych specjalistów z obszaru ochrony zdrowia.

           ·      Studium przypadku. Analiza realnych przypadków placówek medycznych, prezentacja wyników i omówienie strategii działania.

 

           Zakończenie:

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia "Zarządzanie efektywnością placówki medycznej" oraz materiały szkoleniowe do dalszej pracy i pogłębienia wiedzy.

 

 


Jeżeli jesteś zainteresowany/na i chcesz dowiedzieć się więcej lub chcesz omówić indywidualny program szkolenia - skontaktuj się z nami
1200

GODZIN KURSÓW
I SZKOLEŃ

300

UKOŃCZONYCH
SZKOLEŃ

206

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.