Projektowanie dachów i więźby/podstawowe (DA1)CAD/CAM

 

           Dzień 1 

 

     1.     Geometria i funkcje pomocnicze:

            ·       Rysowanie elementów geometrii pomocniczej

            ·       Edycja geometrii pomocniczej

            ·       Punkty przyciągania

            ·       Pomiar odległości

     2.     Profil połaci dachowej

            ·       Zarządzanie prezentacją elementów modelu

                    o   System opisu i wymiarowania

            ·       Szablony profili

                    o   Zastosowanie szablonów

                    o   Zapis szablonów

            ·       Parametry budynku

                    o   Definicja i edycja kondygnacji 

                    o   Kontrola wysokości ścian

                    o   Przypisanie stropów do kondygnacji i definicja rzędnej stropu

            ·       Parametry dachu

                    o   Wybór typ profilu połaci dachu

                    o   Wybór typ dachu

            ·       Parametry profilu

                    o   Określenie geometrii połaci dachowej: szerokość budynku, kąt nachylenia, wielkość i

wysokość okapu

                    o   Detale profilu

            ·       Definicja parametrów krokwi

            ·       Definicja elementów wsporczych konstrukcji

                    o   Parametry murłaty

                    o   Parametry płatwi kalenicowej

                    o   Definicja płatwi pośrednich

            ·       Definicja elementów stężających

                    o   Parametry kleszczy

                    o   Połączenie kleszczy z płatwią pośrednią

                    o   Parametry połączenia kleszczy z krokwiami

            ·       Wprowadzenie okna połaciowego

            ·       Dystrybucje elementów pokrycia dachu wraz z łatami na połaci

                    o   Definicja systemu łączenia

                    o   Edycja parametrów krycia

            ·       Dostosowanie długości okapu do parametrów krycia

            ·       Wykonanie rysunku profil połaci

     3.     Rozwiązanie połaci dachowych

           ·       Zarządzanie prezentacją elementów modelu

                   o   Zarządzanie prezentacją elementów konstrukcji dachu

                   o   Zarządzanie prezentacją warstw konstrukcji dachu

           ·      Definicja i edycja typu dachu jako przegrody

                   o   Definicja typu dachu – układ warstw przegrody

                   o   Materiały, grubości warstw

                   o   Pola wyboru (checkbox) – informacje o przedmiarze

                   o   Zapis ustawień

                   o   Obliczenia cieplno – wilgotnościowe

                   o   Współczynnik przenikania ciepła

                   o   Kondensacja pary wodnej w przegrodzie

           ·      Wprowadzenie konturu dachu

                  o   Metoda graficznie

                  o   Metoda na podstawie ścian zewnętrznych

                  o   Asystent budynków

           ·      Przypisanie atrybutów połaci

                  o   Na podstawie profilu połaci

                  o   Metoda bezpośrednia: kąt nachylenia, wielkość i wysokość okapu

           ·      Definicja różnych kształtów dachów

                  o   Dach dwuspadowy

                  o   Dach kopertowy

                  o   Dach naczółkowy

                  o   Dach półszczytowy

                  o   Dach mansardowy

          ·      Wprowadzenie kominów

                 o   Wymiary komina

                 o   Odsunięcie od warstw dachu

                 o   Definicja systemu wymianów

                 o   Wstawianie komina

                 o   Zastosowanie punktów tymczasowych

                 o   Zastosowanie geometrii pomocniczej

                 o   Orientacja komina 

         ·      Wprowadzenie okien połaciowych

                 o   Wybór okna z bazy materiałowej

                 o   Definicja zabudowy okna

                 o   Definicja systemu wymianów

                 o   Lokalizacja okna na połaci

                 o   Dowolna

                 o   Według odsunięcia lub wysokości okna

                 o   Według układu łat

                 o   Wstawianie okna połaciowego

                 o   Zastosowanie punktów tymczasowych

                 o   Zastosowanie geometrii pomocniczej

         ·      Wprowadzenie lukarny dwuspadowej

                 o   Definicja wymiarów lukarny

                 o   Przypisanie atrybutów połaci lukarny

                 o   Wysokość lukarny: wg okapu/płatwi

                 o   Wysokość parapetu lukarny nad połać dachu

                 o   Odsunięcie od linii odniesienia

         ·      Definicja i edycja konstrukcji lukarny

                 o   Parametry murłat i płatwi

                 o   Parametry słupów

                 o   Parametry krokwi/deski koszowej

                 o   Parametry krokwi lukarny

                 o   Parametry krokwi bocznych

         ·      Edycja lukarn

                 o   Edycja parametrów

                 o   Kopiowanie

                 o   Przesuwanie

                 o   Usuwanie

         ·      Wykonanie przedmiaru robót

         ·       Wykonanie rysunku rzut połaci

 

          Dzień 2 


     4.      Konstrukcja więźby dachowej

         ·     Wprowadzanie murłat i płatwi pośrednich

               o  Wprowadzenie murłat i płatwi pośrednich bezpośrednie lub pośrednie z profilu połaci

               o  Wprowadzenie deski czołowej

               o  Edycja parametrów murłat i płatwi

         ·     Wprowadzanie płatwi kalenicowych

               o  Wprowadzenie płatwi kalenicowych bezpośrednie lub pośrednie z profilu połaci

               o  Wprowadzenie płatwi kalenicowej fazowanej 

               o  Wprowadzenie deski kalenicowe

               o  Edycja parametrów płatwi kalenicowe

        ·     Automatyczne wprowadzenie murłat, płatwi pośrednich i kalenicowych – profil połaci

        ·     Wprowadzenie słupów oraz mieczy

               o  Wprowadzenie pojedynczego słupa

               o  Dystrybucja słupów 

               o  Wprowadzenie pojedynczego miecza

        ·     Wprowadzenie krokwi i desek koszowych

               o  Wymiary krokwi koszowej – stałe lub dopasowane do kulawek

               o  Typy krokwi koszowej – fazowana, częściowo fazowana, prosta

               o  Wymiary deski koszowej – stałe lub dopasowane do kulawek

               o  Typy deski koszowej – fazowana, częściowo fazowana, prosta

        ·      Edycja parametrów krokwi i deski koszowej 

        ·      Wprowadzenie krokwi narożnych

               o   Wymiary krokwi narożnej – stałe lub dopasowane do kulawek

               o   Typy krokwi narożnej – fazowana, częściowo fazowana, prosta

        ·       Edycja parametrów krokwi narożnej

        ·       Wprowadzenie krokwi

               o   Wprowadzenie pojedynczej krokwi stałej lub pomocniczej

               o   Wprowadzenie krokwi bezpośrednie lub pośrednie z profilu połaci

               o   Dystrybucja krokwi

               o   Edycja parametrów dystrybucji krokwi

               o   Kopiowanie krokwi z połaci na połać

        ·       Edycja elementów konstrukcji

               o   Docinanie

               o   połączenie doczołowe

               o   podział elementów

       ·       Połączenie elementów konstrukcji

               o   Ciesielskie

               o   Inżynierskie

       ·       Wykonanie zestawienia materiałów

       ·       Wydruk zestawienia materiałów

               o   Zestawienie materiałów rzeczywiste oraz z naddatkami

               o   Bezpośredni i pośredni wydruk zestawienia z wykorzystaniem D-BAZA

       ·       Wykonanie rysunku rzut więźby

       ·       Wykonanie rysunków warsztatowych elementów

     5. Rysunki dynamiczne

               o   dynamiczny/statyczny

               o  aktualizacja rysunku dynamicznego

       ·       Warstwy rysunkowe

       ·       Opisy tekstowe

               o  jednowierszowe

               o  wielowierszowe

               o  autotekst

               o  style tekstu

       ·       Wymiarowanie

               o  szeregowe

               o  od bazy

               o  znacznik wysokości

               o  promień/średnica

               o  łuk

               o  style wymiarowania

       ·       Grupowanie obiektów

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/na i chcesz dowiedzieć się więcej lub chcesz omówić indywidualny program szkolenia - skontaktuj się z nami
1200

GODZIN KURSÓW
I SZKOLEŃ

300

UKOŃCZONYCH
SZKOLEŃ

206

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.