Motywowanie pracowników

 

 

     1.     Motywacja a motywowanie, czyli na co kadra menadżerska ma wpływ: 

             ·      motywacja – sia napędowa działania każdego pracownika, czyli co steruje mechanizmem wywołującym działanie;

             ·      motywacja – czyli co steruje działaniem uczestników.

             ·      motywowanie – na co oddziałuje przełożony; 

             ·      rozpoznanie indywidualnych czynników wpływających na motywację pracowników – lista potencjalnych motywatorów.

     2.     Czynniki i narzędzie motywowania pracowników:

             ·      rozpoznanie wewnętrznych i zewnętrznych, pozytywnych i negatywnych oraz finansowych i pozafinansowych narzędzi motywacyjnych;

             ·      narzędzia motywowania pozafinansowego – przykłady z innych organizacji;

             ·      zebranie indywidualnie stosowanych sposobów motywowania pracowników;

             ·      wyznaczenie optymalnych narzędzi pozafinansowych, które będą możliwe do zastosowania we własnych procesach motywowania pracowników.

     3.     Elementy analizy transakcyjnej oraz typy osobowości, a motywowanie pracowników:

             ·      analiza transakcyjna jako narzędzie do zarządzania, budowania relacji i osiągania lepszych efektów pracy;

             ·      typy osobowości – model DISC;

             ·      jak motywować i wpływać na poszczególne typy usposobienia.

     4.     Motywacyjna rola szefa:

             ·      przedstaw cel i plan działania;

             ·      określ jasne zasady pracy;

             ·      ustal priorytety;

             ·      wyznaczaj SMART-ne cele;

             ·      deleguj adekwatne zadania;

             ·      poszerzaj odpowiedzialność;

             ·      kontroluj i wspieraj;

             ·      nie unikaj problemów;

             ·      wspólnie szukaj rozwiązań;

             ·      buduj relacje - nie twórz atmosfery rywalizacji;

             ·      unikaj „kija i marchewki”;

             ·      nagradzaj publicznie - karz w cztery oczy;

             ·      motywuj codziennie;

             ·      nie zwlekaj z pochwałą;

             ·      nie chwal bez powodu;

             ·      nie łącz pochwały z krytykowaniem;

             ·      feedback jako źródło motywacji;

             ·      postawa szefa a motywacja pracowników.

     5.     Błędy w procesie motywacji pracowników:

             ·      nieznajomość potrzeb pracowników;

             ·      nieodpowiedni dobór narzędzi motywacyjnych;

             ·      wyznaczanie zadań niezgodnych z kompetencjami pracownika;

             ·      pomijanie hierarchii potrzeb;

             ·      blokowanie inicjatywy;

             ·      ograniczanie samodzielności i kompetencji;

             ·      nadmierne kontrolowanie;

             ·      rozwój a awans.

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/na i chcesz dowiedzieć się więcej lub chcesz omówić indywidualny program szkolenia - skontaktuj się z nami
1200

GODZIN KURSÓW
I SZKOLEŃ

300

UKOŃCZONYCH
SZKOLEŃ

206

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.