Akademia HR PARP

 

Akademia HR to inicjatywa finansowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), skierowana do przedsiębiorców, kierowników oraz zespołów i specjalistów ds. zasobów ludzkich, obejmująca dofinansowanie usług rozwojowych. Jej powstanie jest odpowiedzią na istotne zmiany na rynku pracy, takie jak cyfryzacja przedsiębiorstw, automatyzacja procesów, rozwój pracy zdalnej i hybrydowej, starzenie się kadr, różnorodność kulturowa i pokoleniowa w zespołach, konieczność wprowadzenia zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

 

Adresowana jest do przedsiębiorców, menedżerów oraz zespołów i pracowników działów HR, zarówno w sektorze MŚP, jak i w dużych firmach. Dofinansowanie może sięgać nawet 100% wartości usług w ramach projektu.

 

Odkryj, w jaki sposób możemy wesprzeć Cię w uzyskaniu dofinansowania i przyczynić się do rozwoju Twojego przedsiębiorstwa!

Cele projektu Akademia HR

 

Projekt Akademia HR stanowi istotną inicjatywę, która powstała w reakcji na dynamiczne przemiany w środowisku biznesowym. Poniżej przedstawiamy kluczowe cele, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje osiągnąć za pośrednictwem tego programu.

 

 1. Adaptacja do nowych technologii - wspieranie firm w procesie cyfryzacji i automatyzacji poprzez dofinansowanie szkoleń i usług związanych z nowoczesnymi narzędziami HR.
 2. Rozwój kompetencji HR - promowanie doskonalenia umiejętności zespołów HR, dążąc do budowy efektywnych zasobów ludzkich gotowych na skuteczne zarządzanie współczesnymi wyzwaniami.
 3. Wsparcie dla pracy zdalnej i hybrydowej - skoncentrowanie się na szkoleniach i usługach, które pomagają firmom efektywnie zarządzać zmianą w kierunku pracy zdalnej i hybrydowej, wdrażając narzędzia wspierające zarządzanie zespołami wirtualnymi.
 4. Promowanie równości szans i zrównoważonego rozwoju - wspieranie firm w tworzeniu równych szans dla wszystkich pracowników oraz promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez rozwój kompetencji i umiejętności.
 5. Integracja osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie szkoleń i wsparcie dla firm chcących integrować osoby z niepełnosprawnościami, wspierając otwartość i dostępność miejsc pracy.

Adresaci programu Akademia HR

 

Dla kogo przeznaczona jest Akademnie HR? 

 

Akademia HR została stworzona z myślą o zespołach HR, pracownikach odpowiedzialnych za strategie personalne w firmach, a także menedżerach i kandydatach na stanowiska kierownicze.

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia rozwojowego poprzez zwrot kosztów szkoleń i doradztwa, wynikających z przeprowadzonej autodiagnozy.

Uwaga: Autodiagnoza jest elementem koniecznym i niezbędnym do realizacji projektów. 

 

Kto może skorzystać z oferty Akademii HR?

 • Przedsiębiorcy i ich pracownicy (program nie obejmuje osób samozatrudnionych).
 • Pracownicy mikro, małych, średnich oraz dużych firm (pracownicy dużych firm nie mogą stanowić więcej niż 40% pracowników objętych wsparciem w projekcie).

 

Uwaga:

Jednoosobowe działalności gospodarcze bez zatrudnionych pracowników nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Akademii HR. Projekt zakłada udzielenie wsparcia szkoleniowego lub doradczego za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Przewiduje się, że wsparcie obejmie 7100 pracowników.

Poziom dofinansowania i alokacja środków w ramach programu Akademia HR

 

Akademia HR oferuje możliwość dofinansowania projektów do maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach obecnego naboru wynosi 100 000 000 zł.

 

Dodatkowe szczegóły dotyczące finansowania:

 • Wnioskodawca musi dostarczyć wkład własny w wysokości minimum 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
 • W przypadku usług doradczych, przedsiębiorca musi wnosić wkład własny w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi doradczej w formie opłaty.
 • W zakresie wkładu własnego przedsiębiorcy, zwrot kosztów usługi może wynieść maksymalnie 80% kosztów netto/brutto, jeśli wkład jest wnoszony w postaci opłaty. W przypadku jednak, gdy wkład własny stanowi koszty wynagrodzeń pracowników, zwrot może wynieść do 100% kosztów usługi.
 • Średni koszt wsparcia na jednego pracownika firmy nie może przekroczyć 15 649,45 zł.

 

Informacje dotyczące limitów dofinansowania na firmę w ramach projektu Akademia HR na 2024 rok nie są jeszcze dostępne. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej w celu uzyskania najnowszych informacji.

 

Alokacja środków

 

W ramach programu Akademia HR będzie możliwość wykorzystania środków na różnorodne usługi rozwojowe. Oto kilka kluczowych informacji w tym zakresie:

 

 • Usługi doradcze i szkoleniowe - środki mogą być przeznaczone na usługi mające na celu zdobycie, utrzymanie, potwierdzenie lub rozwinięcie wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. Wszystkie te usługi są zgodne z Opisem Kompetencji HR (OKHR).
 • Refundacja wynagrodzeń - dofinansowanie obejmuje także koszty wynagrodzeń uczestników za czas, który poświęcają na uczestnictwo w usługach szkoleniowych w godzinach pracy, ponoszone przez przedsiębiorcę.
 • Pozostałe koszty bezpośrednie - wsparcie może być również przeznaczone na pokrycie innych bezpośrednich kosztów związanych ze świadczeniem usług, takich jak materiały szkoleniowe, wynajem sali na szkolenie itp.

 

Jesteś zainteresowany/na i chcesz dowiedzieć się więcej - skontaktuj się z nami

1200

GODZIN KURSÓW
I SZKOLEŃ

300

UKOŃCZONYCH
SZKOLEŃ

206

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.