Budowanie efektywnych relacji w zespole. Skuteczna komunikacja wewnętrzna w filmach z branży HoReCa.

 

Dzień 1

 

1.        Komunikacja interpersonalna – proces komunikacji:

           ·      definicja procesu komunikacji interpersonalnej;

           ·      elementy składowe skutecznej komunikacji.

2.        Sposoby komunikacji – werbalna i niewerbalna:

           ·      omówienie różnych form komunikacji werbalnej;

           ·      wyjaśnienie znaczenia komunikacji niewerbalnej (gesty, mimika, postawa ciała, ton głosy, dystans).

           ·      praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji niewerbalnej w miejscu pracy.

           ·      trening rozpoznawania i interpretacji sygnałów niewerbalnych.

3.        Narzędzia stosowane w komunikacji:

           ·      praktyczne techniki poprawiające skuteczność komunikacji wewnętrznej w firmie;

           ·      zastosowanie nowych narzędzi komunikacyjnych w codziennej pracy - SLACK.

4.        Czynniki odgrywające ważną rolę w komunikacji:

           ·      analiza czynników wpływających na skuteczność komunikacji;

           ·      wskazanie na znaczenie czynników takich jak empatia, jasność przekazu, otwartość na dialog.

5.        Bariery komunikacyjne w pracy:

           ·      identyfikacja najczęstszych barier komunikacyjnych w relacjach ze współpracownikami;

           ·      wskazanie sposobów eliminacji bariery komunikacyjnych.

 

 

Dzień 2

 

1.        Znaczenie form przekazu:

           ·      omówienie różnych form przekazu informacji wewnątrz firmy;

           ·      wyjaśnienie, jak dobierać odpowiednią formę przekazu w zależności od sytuacji.

2.        Zwroty, których należy unikać w komunikacji:

           ·      przegląd zwrotów i sformułowań, które mogą być nieodpowiednie lub niezręczne w relacjach z klientami;

           ·      alternatywne sposoby wyrażania myśli i uczuć.

3.        Ukryte poziomy komunikatów:

           ·      omówienie koncepcji ukrytych poziomów komunikacji i ich znaczenia w relacjach;

           ·      techniki odczytywania ukrytych treści w wypowiedziach rozmówcy.

4.        Aktywne słuchanie:

           ·      wyjaśnienie skutecznych metod aktywnego słuchania w kontekście pracy zespołowej;

           ·      trening praktycznych umiejętności aktywnego słuchania, w tym dopytywania, podsumowywania i odzwierciedlania.

5.        Podsumowanie i zamykanie:

           ·      podsumowanie kluczowych zagadnień omawianych podczas szkolenia;

           ·      zapewnienie przestrzeni dla uczestników do dzielenia się swoimi refleksjami i wnioskami.

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/na i chcesz dowiedzieć się więcej lub chcesz omówić indywidualny program szkolenia - skontaktuj się z nami
1200

GODZIN KURSÓW
I SZKOLEŃ

300

UKOŃCZONYCH
SZKOLEŃ

206

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.