Dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy dla branży HoReCa w 2024 roku

 

W ramach Krajowego Planu Odbudowy na rok 2024 zostały przewidziane znaczące środki finansowe dedykowane dla branży HoReCa (Hotelarstwo, Gastronomia, Catering). Wsparcie to stanowi istotny krok w kierunku ożywienia sektora, który szczególnie ucierpiał w wyniku pandemii COVID-19.

 

Dofinansowania te mają na celu wspieranie przedsiębiorstw z branży HoReCa w ich procesie odbudowy oraz zapewnienie stabilności ekonomicznej. Środki te zostaną przeznaczone na różnorodne inicjatywy, takie jak modernizacja infrastruktury, wsparcie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, szkolenia pracowników czy promocja turystyki krajowej.

 

Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa stanowi istotny impuls dla rozwoju całej branży oraz przyczyni się do jej dalszego wzrostu i konkurencyjności na rynku zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Czym jest HoReCa?

 

HoReCa to skrótowiec pochodzący z angielskiego i odnosi się do trzech głównych sektorów gospodarki: Hotelarstwa (Hotel), Gastronomii (Restaurant) oraz Branży Cateringowej (Catering). Termin ten jest powszechnie używany w branży turystyczno-gastronomicznej i obejmuje szeroki zakres usług związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz obsługą imprez i eventów.

 

Hotelarstwo odnosi się do działalności związanej z zakwaterowaniem i noclegiem, obejmując hotele, pensjonaty, hostele oraz inne obiekty noclegowe. Gastronomia natomiast obejmuje lokale gastronomiczne, restauracje, kawiarnie, bary, puby i wszelkiego rodzaju miejsca, w których serwowane są posiłki oraz napoje. Branża cateringowa natomiast zajmuje się dostarczaniem usług żywieniowych na zewnątrz lokali gastronomicznych, obejmując catering dla firm, imprez okolicznościowych, bankietów oraz obsługę imprez masowych.

 

Sektor HoReCa stanowi istotny element gospodarki, przyczyniając się do rozwoju turystyki, kreowania miejsc pracy oraz generowania przychodów dla wielu przedsiębiorstw. Nasza strona oferuje szeroki zakres informacji oraz usług dla przedsiębiorców z branży HoReCa, aby pomóc w rozwoju ich działalności oraz zwiększeniu konkurencyjności na rynku.

Kto może skorzystać?

 

Konkurs jest skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które spełniają następujące kryteria:

 • Spadek obrotów. Przedsiębiorstwa przystępujące do konkursu muszą odnotować spadki obrotów wysokości co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021 w porównaniu z rokiem poprzednim.
 • Branża HoReCa. Prowadzenie działalności w branży HoReCa (Hotelarstwo, Gastronomia, Branża Cateringowa) musi zostać potwierdzone kodem PKD w dokumentach rejestrowych.
 • Kody PKD. Przedsiębiorstwo MŚP prowadzące działalność w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, które posiadają co najmniej jeden z poniższych kodów PKD:
  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
  • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
  • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
  • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
  • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
  • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
  • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • 91.02.Z Działalność muzeów;
  • 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
  • 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;
  • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Wysokość dofinansowania

 

Przewiduje się, że wysokość dotacji będzie adekwatna do potrzeb przedsiębiorstw, umożliwiając im skorzystanie z pełnego potencjału inwestycyjnego. W ramach tego planowanego wsparcia:

 • Przewidywane finansowanie ma obejmować aż do 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Środki wsparcia będą udzielane w ramach pomocy de minimis.
 • Dofinansowanie będzie realizowane poprzez wypłatę zaliczek i/lub refundacji.
 • Maksymalna wartość kwalifikowalnych kosztów projektu została ustalona na poziomie 600 000 zł.
 • Maksymalna kwota, na jaką przedsiębiorstwo będzie mogło liczyć w ramach dofinansowania, wynosi 540 000 zł, podczas gdy minimalna kwota wsparcia wynosi 50 000 zł.

Jak można wykorzystać uzyskane środki?

 

Dotacje z Krajowego Planu Odbudowy dla branży HoReCa w 2024 roku otwierają przed przedsiębiorstwami wiele możliwości modernizacji i rozwoju. Środki można wykorzystać m.in. na:

 • Działania związane z zieloną transformacją. Inwestycje w energię odnawialną, ograniczenie marnowania żywności, segregację i recykling odpadów, instalacje fotowoltaiczne czy energooszczędne oświetlenie, co stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dostosowania się do nowych trendów rynkowych.
 • Transformacja cyfrowa, automatyzacja i robotyzacja procesów, oprogramowanie do zarządzania zamówieniami, płatności elektroniczne oraz inne działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych, co stanowi istotny krok w kierunku usprawnienia operacji przedsiębiorstwa, zwiększenia efektywności działania oraz dostosowania się do dynamicznie zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników. Szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, np. szkolenia z obsługi nowych urządzeń czy kursy z zakresu obsługi klienta, co stanowi istotny element wsparcia dla przedsiębiorstw w procesie modernizacji i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Unowocześnienie bazy usługowej lub produkcyjnej, czyli zakup nowych maszyn i urządzeń, inwestycje w roboty budowlane, budowę nowych linii produkcyjnych. Realizacja projektów modernizacyjnych może obejmować takie działania jak:
  • rozszerzenie oferty usług lub produktów;
  • zmiana sposobu dostarczania usług lub produktów;
  • zmiana asortymentu usług lub produktów;
  • pozyskanie nowych dostawców, dystrybutorów lub usługodawców;
  • zwiększenie grupy odbiorców;
  • zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych.
Jesteś zainteresowany/na i chcesz dowiedzieć się więcej - skontaktuj się z nami
1200

GODZIN KURSÓW
I SZKOLEŃ

300

UKOŃCZONYCH
SZKOLEŃ

206

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.